ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอปเหล่านี้ (Adobe CS5, CS5 ฯลฯ ) อาศัย Java 6. Mac OS X Yosemite (และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) มี Java Runtime รุ่นที่ใหม่กว่า (SE 8.0) อย่างไร. On my High Sierra Mac. Java -version gives. Java version '1.8.0172' Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0172-b11) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.172-b11, mixed mode) but in Oracle's documentation and list of downloads I see references to versions.

Related searches

 • » java se runtime environment v1.6.0_14
 • » java tm se runtime environment 6.0
 • » sun java se runtime environment 6.0
 • » java 2 runtime environment se v1.6.0_1
 • » java se runtime environment 7 update 45
 • » java se runtime environment 8 update 45
 • » java se runtime environment 8 update 50
 • » java se runtime environment 8 update 60
 • » java se runtime environment 8 update
 • » java se runtime environment 8 update 66

java se runtime environment 6.0 update 7

at UpdateStar
 • More

  Java SE Runtime Environment 8.0.141

  Java allows you to play online games, chat with people around the world, calculate your mortgage interest, and view images in 3D. more info...
 • More

  Java Update 8.0.2710.9

  The Java SE Runtime Environment contains the Java virtual machine,runtime class libraries, and Java application launcher that arenecessary to run programs written in the Java programming language.It is not a development environment and … more info...
 • More

  Apple Software Update 2.6.3.1

  Apple Software Update is a software tool by Apple that installs the latest version of Apple software. It was originally introduced to Mac users in Mac OS 9. A Windows version has been available since the introduction of iTunes 7. more info...
 • More

  HP Update 5.005.002.002

  An update program that periodically check for new fixes, patches * upgrades for any HP software and drivers you may have installed on your computer. more info...
 • More

  Java SE Development Kit 15.0.1.0

  The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the Java platform. more info...
 • More

  Microsoft Update Health Tools 2.65

 • More

  Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack 10.0.60828

  The Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System (Version 4.0 Runtime) language pack contains the text of runtime user interface elements, such as error messages, for languages other than English. more info...
 • More

  Microsoft .NET Framework 4.8.3928

  The Microsoft .NET Framework 4 Client Profile redistributable package installs the .NET Framework runtime and associated files that are required to run most client applications.The .NET Framework is Microsoft's comprehensive and consistent … more info...
 • More

  NVIDIA Update 38.0.5.0

  NVIDIA Update keeps your PC up-to-date with the latest NVIDIA drivers by notifying you when a new driver is available and directing you to the driver on www.nvidia.com. more info...
 • More

  Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 10.0.60833

  ® 2006 Microsoft Corporation - 38.2MB - Shareware -

java se runtime environment 6.0 update 7

search results
Descriptions containing

java se runtime environment 6.0 update 7

 • More

  Java Update 8.0.2710.9

  The Java SE Runtime Environment contains the Java virtual machine,runtime class libraries, and Java application launcher that arenecessary to run programs written in the Java programming language.It is not a development environment and … more info...
 • More

  Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 12.0.30501

  The Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package installs runtime components of Visual C++ Libraries required to run applications developed with Visual C++ 2010 SP1 on a computer that does not have Visual C++ 2010 SP1 installed. more info...
 • More

  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

  The Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package installs runtime components of Visual C++ Libraries required to run applications developed with Visual C++ on a computer that does not have Visual C++ 2008 installed. more info...
 • More

  UpdateStar Premium Edition 12.0.1923

  UpdateStar 10 offers you a time-saving, one-stop information place for your software setup and makes your computer experience more secure and productive. more info...
 • More

  Microsoft .NET Framework 4.8.3928

  The Microsoft .NET Framework 4 Client Profile redistributable package installs the .NET Framework runtime and associated files that are required to run most client applications.The .NET Framework is Microsoft's comprehensive and consistent … more info...
 • More

  Apple Software Update 2.6.3.1

  Apple Software Update is a software tool by Apple that installs the latest version of Apple software. It was originally introduced to Mac users in Mac OS 9. A Windows version has been available since the introduction of iTunes 7. more info...
 • More

  NVIDIA Graphics Driver 457.30

  Supported Products:GeForce 500 series:GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510GeForce 400 series:GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT … more info...
 • More

  Google Chrome 87.0.4280.66

  Chrome is a web browser developed by Google. It is characterized by its speed and many innovative features. more info...
 • More

  Java SE Runtime Environment 8.0.141

  Java allows you to play online games, chat with people around the world, calculate your mortgage interest, and view images in 3D. more info...
 • More

  Microsoft Silverlight 5.1.50918.0

  Silverlight is essentially nothing more than Microsoft's vision of a cross-browser, cross-platform plug-in designed to be the source of rich online user experiences and to dislodge Flash from its current dominant position on the market. more info...
Additional titles containing

java se runtime environment 6.0 update 7

 • More

  Java SE Runtime Environment 8.0.141

  Java allows you to play online games, chat with people around the world, calculate your mortgage interest, and view images in 3D. more info...
 • More

  Java Update 8.0.2710.9

  The Java SE Runtime Environment contains the Java virtual machine,runtime class libraries, and Java application launcher that arenecessary to run programs written in the Java programming language.It is not a development environment and … more info...
 • More

  Microsoft Update Health Tools 2.65

 • More

  Apple Software Update 2.6.3.1

  Apple Software Update is a software tool by Apple that installs the latest version of Apple software. It was originally introduced to Mac users in Mac OS 9. A Windows version has been available since the introduction of iTunes 7. more info...
 • More

  Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 10.0.60833

  ® 2006 Microsoft Corporation - 38.2MB - Shareware -

Most recent searches

 • » p-touch editer 5.2 ダウンロード
 • » dell displaylink 驱动下载
 • » telecharger xander versions 1.2.3
 • » easy cam lenovo t470
 • » 온나라 메신저 모바일
 • » mro rd service boi bc
 • » tap windows 9.24.2-1601
 • » تحميل برنامج سوداني ون كونكت
 • » 戴尔 multimedia speaker 驱动
 • » facebook gameroom 1.2.3.7426.18586
 • » flash player descargar 32.0.0.453
 • » konx message
 • » khmer keyboard downloads
 • » update gscan
 • » druckerei packet freeware
 • » beanfun plugin元件下載
 • » tracker 다운로드
 • » hmi pro cs v07.03.00.39 download
 • » 서트피아 뷰어 설치
 • » flash plug in 10.3 windows 10 64bit

See JDK 7 and JRE 7 Installation Guide for general information about installing JDK 7 and JRE 7.

Contents:

Q: Should I install the JRE or the JDK?

A: If you plan to run Java applications, install the Java Runtime Environment (JRE). The JRE is also referred to as Oracle Java. Once you have installed the JRE, you can launch Java applets and applications by double-clicking JAR files, JNLP files, and via the browser. Note that 32-bit browsers, such as Firefox in 32-bit mode, and Chrome, are not supported by the JRE.

If you plan to write Java applications, install the Java Development Kit (JDK).

Q: How do I install JavaFX?

Legacy Java Se 6 Runtime For Mac

A: The JavaFX SDK and Runtime are included in the installation of the JDK and JRE respectively, and they are integrated into the same directory structure. For information on how to work with JavaFX, see the JavaFX Documentation.

Q: How do I find out which version of Java is the system default?

A: If you have not yet installed Apple's Java Mac OS X 2012-006 update, then you are still using a version of Apple Java 6 that includes the plug-in and the Java Preferences app. See Note for Users of Macs that Include Apple Java 6 Plug-in.

When you launch a Java application by clicking a JNLP file, or through the browser, it uses the installed JRE. Only one JRE can be installed. For more information, see Determining the Installed Version of the JRE.

When you run Java application from the command line, it uses the default JDK. If you do not develop Java applications, you do not need to worry about this. For more information, see Determining the Default Version of the JDK.

Q: How do I clear the Java cache?

From System Preferences, launch the Java Control Panel by clicking the Java icon in the Other section.

Java Se 6 Runtime Mac Download

From the Java Control Panel, click Settings... in the Temporary Internet Files section of the General tab.

In the Temporary Files Settings window, click Delete Files....

From the Delete Files and Applications dialog, select Cached Applications and Applets and click OK to clear those files from the cache.

To clear the applet and Web Start cache from a Terminal window, use the following command:

Q: How are Java updates managed on the Mac?

A: Every time you launch a Java applet or a Java Web Start application, the system first launches your program and then, in the background (so that performance of your Java application is not impacted), it determines if it has checked in the last 7 days for a Java update.

If an update is available, a Software Update window appears.

Selecting Install Update brings up a Downloading update progress bar.

After the download has completed, a window pops up, asking if you want to install and relaunch. You might want to finish your work before clicking Install and Relaunch.

At the end of the installation process, the installer notifies you if Java content is disabled in web browsers, and provides instructions for enabling it. If you previously chose to hide some of the security prompts for applets and Java Web Start applications, the installer provides an option for restoring the prompts. After the update is installed, the application is relaunched. If viewing an applet, the browser is relaunched.

Note that, if the application or applet does not automatically relaunch, be sure to manually relaunch so you can take advantage of the latest JRE.

If you choose Skip This Version, but later decide to check for an update, you can launch the Java Control Panel by clicking the Java icon in System Preferences. Go to the Update tab to initiate an update check.

If you choose Remind Me Later, you will be reminded of the update the next time you run Java.

Q: How do I uninstall Java?

A: Depending on your installation, see the related link:

Q: I have installed Java for OS X 2012-006 and Apple Java 6 can no longer be used for applets or Web Start. How do I get it back?

A: The Java for OS X 2012-006 update from Apple uninstalls the Apple-provided Java applet plug-in from all web browsers. You can download the latest version of Java from Oracle, which has improved security, reliability and compatibility.

If you prefer to continue using Apple's Java 6 plug-in, you can follow the steps provided in How to re-enable the Apple-provided Java SE 6 applet plug-in and Web Start functionality.

Q: After installing Java for OS X 2012-006, can I continue to use Apple's Java 6 alongside the OS X JDK or JRE for Java 7?

A: If you want to continue to develop with Java 6 in a Terminal window you can modify the startup script for your favorite command environment. For bash, use this:

Java se 6 runtime sierra download mac download

Some applications use /usr/bin/java to invoke Java. After installing Java for OS X 2012-006, /usr/bin/java will find the newest JDK installed, and will use that for all of the Java related command line tools in /usr/bin. You may need to modify those applications to find Java 6, or contact the developer for a newer version of the application.

Q: Where can I find more information about Oracle Java for the Mac?

A: You may find the following information useful:

Copyright © 1993, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.